سرآشپز تیم ملی در لیست پاداش های نجومی – خبر زنده

گروه عکس الف
4010208087

در میان جنجال پاداش های میلیونی فدراسیون خدمتکار گران قیمت، مشخص شد که حتی سرآشپز تیم ملی هم 75 میلیون پاداش دریافت کرده است! محمدرضا میرشاهوالد این موضوع را سوژه کارتون جدیدش کرده است.

  قتل درجا

دیدگاهتان را بنویسید