ساخت 2 میلیون واحد مسکونی ملی آغاز شد

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفت: ساخت 2 میلیون خانه در وزارت راه و شهرسازی همزمان آغاز شد و تا سال 1402 این بلوک ها آماده بهره برداری می شود.

گلمرضا شریعتی عضو کمیسیون شهروندی مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی فارس از تامین زمین 2 میلیون مسکن خبر داد و گفت: ساخت 2 میلیون خانه به صورت همزمان در وزارت راه و شهرسازی آغاز شد. توسعه و خدا بده این واحدها تا سال 1402 آماده است بهره برداری می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت های لازم برای تامین زمین فراهم شده است، گفت: زمین هایی که از سوی دستگاه های مختلف دولتی در سراسر کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد بهتر از زمین های مورد استفاده برای ساخت مسکن مهر است که معرفی شدند.

عضو کمیسیون شهروندی مجلس ادامه داد: از وزارت راه و شهرسازی می خواهیم که تکرار برخی نواقص مسکن مهر در مسکن ملی را به هیچ عنوان نمی توان نادیده گرفت. بنابراین برای ساخت مسکن ملی هم اکنون باید انشعابات برق، گاز و آب برنامه ریزی شود.

دیدگاهتان را بنویسید