زلنسکی از عضویت اوکراین در ناتو خارج شد – خبر زنده

زلنسکی از عضویت اوکراین در ناتو خارج شد

 – خبر زنده
انجمن 24- می گویند اوکراین به ناتو نمی پیوندد، درست است که باید آن را بپذیریم.

زلنسکی گفت: ما درک می کنیم که عضو ناتو نیستیم و راهی برای محافظت از آسمان و شهروندان خود به طور مستقل پیشنهاد کرده ایم.

  دستور پوتین برای محدودیت روادید برای شهروندان کشورهای «متخاصم» برای ورود به روسیه - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید