روند رسیدگی به جزییات بودجه 1401 در مجلس

رئیس هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روند رسیدگی به جزییات لایحه 1401 را در جلسه علنی مجلس تشریح کرد.

سیدنظام الدین موسوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تغییر در آیین نامه داخلی مجلس، ابتدا کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد، سپس کلیات بودجه در صحن علنی به رای گذاشته شد و به تصویب نمایندگان رسید. با تصویب کلیات نوبت به ارائه پیشنهادات نمایندگان رسید.

وی تصریح کرد: طبق ضوابط فعلی، نمایندگان حداکثر 10 روز فرصت داشتند تا پیشنهادات خود را به کمیته های تخصصی ارائه کنند، سپس کمیته های تخصصی 10 روز فرصت داشتند تا پیشنهادات نمایندگان را بررسی و از زمان چاپ به کمیته مشترک ارائه کنند. توزیع لایحه

موسوی افزود: اکنون بیش از 10 هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان ارائه شده و کمیته های تخصصی به آن ها رسیدگی کرده اند، اما با توجه به تغییر قوانین، هیئت مدیره دو روز به نمایندگان فرصت داد و کمیته های تخصصی یک هفته دیگر فرصت بررسی آنها را دارند. نمایندگان باید فرصت ارائه پیشنهادات خود را داشته باشند و کمیته های تخصصی نیز تا دیروز گزارش خود را به کمیته مشترک ارائه کنند.

رئیس هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه جلسات کمیسیون تلفیق بررسی جزئیات لایحه بودجه 1401 از روز شنبه 25 دی ماه آغاز می شود، خاطرنشان کرد: تمدید 15 روز دیگر; این امکان در صورت تایید هیئت رئیسه مجلس تمدید خواهد شد. پس از این فرصت، کمیسیون تلفیق گزارشی از تصویب لایحه 1401 را برای چاپ و توزیع در اختیار نمایندگان مجلس قرار می دهد و پس از آن جلسات علنی مجلس بررسی لایحه بودجه دو نوبتی را آغاز می کند.

دیدگاهتان را بنویسید