رشد بیش از 7 درصدی تولید برق در کشور

به گزارش ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه در مجموع 261 هزار و 921 میلیون کیلووات ساعت برق در کشور مصرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 هزار و 83 میلیون کیلووات ساعت افزایش نشان می دهد.

به گفته سخنگوی صنعت برق امسال میزان برق رسانی به بخش صنعت کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش می یابد.

رجبی مشهدی ادامه داد: زمستان امسال با هماهنگی و همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو محدودیتی برای سوخت رسانی به نیروگاه ها وجود نداشت و مدت محدودیت صنایع بزرگ نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. همچنین منجر به رشد عرضه برق صنعتی شد.

وی با اشاره به اعطای جوایز ویژه در تابستان امسال به صنایع تعاونی از توزیع 874 میلیارد تن به عنوان پاداش برای صنایع خبر داد که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

  علت کاهش تماس های مردم با خط مشاوره 1480 چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید