رتبه کیفی نان سنتی در کشور به 85.5 درصد رسید.

به گزارش ایرنا، شرکت بازرگانی دولتی ایران، حیدرعلی نصر افزود: بر اساس این برآورد کیفیت نان سنگک در کشور 86.75 درصد، نان بربری 88.07 درصد، تافتون و لواش 82.14 درصد و 86.5 درصد است. ٪، به ترتیب. ” .

رئیس مرکز تحقیقات غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران از کیفیت نان در آبان ماه سال جاری تقدیر کرد و گفت: نظر کارشناسی کیفیت نان توسط ادارات غلات استان ها صورت می گیرد و نتیجه برای آن ارسال می شود. بررسی و گزارش نهایی

وی با اشاره به اینکه یک هزار و 46 نمونه در آبان ماه در استان ها مورد آزمایش قرار گرفت، تصریح کرد: هدف از سنجش کیفیت نان مراکز کنترل کیفی غلات و خدمات بازرگانی استان، نظارت بر کیفیت کارشناسی است. استاندارد شماره دو هزار و 628 سنتی نان‌ها انتخاب شده و ویژگی‌ها و روش آزمایش ارزیابی می‌شوند.

نصر ویژگی هایی مانند سطح بالا و پایین، رنگ، جویدن، عطر و طعم را از عوامل موثر بر کیفیت نان دانست و گفت: در تولید نان استفاده از جوش شیرین، پتو یا جوهر قند و سایر مواد خارجی و کپک زدن است. غیر قابل قبول .

رئیس مرکز تحقیقات غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص کیفیت نان های سنتی کشور افزود: 90 تا 100 بسیار خوب، 80 تا 89.99 خوب، 60 تا 79.99 متوسط ​​و کمتر از 60 نیاز به ارتقای کیفی دارد. .

به گزارش ایرنا، رئیس روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه امروز – شنبه صدور کارت نان را تکذیب کرد و نوشت: در صورت نهایی شدن طرح حذف ارز 4200 گندم، تنها مصرف کننده نهایی نان یارانه ای خریداری می کند. با همان کارتی که دریافت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید