دیپلماسی دولتی پویا، منسجم و جامع است

علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت:

رئیس جمهور در تدارک سفر روسیه و وزیر امور خارجه به چین است، ایشان وزیر راه سوریه بودند، دو وزیر رهبری در نمایشگاه حضور داشتند و آقای باقری روی مذاکرات وین تمرکز دارد.

هفته گذشته چندین مقام خارجی در ایران حضور داشتند.

دیپلماسی در حکومت مردمی به حوزه وسیع منافع ملی توجه دارد. پویا، جامع و منسجم.

دیدگاهتان را بنویسید