دوقلوهای منحصر به فرد جامعه 24 – خبر زنده

دوقلوهای منحصر به فرد جامعه 24

 – خبر زنده

وقتی در مورد دوقلوها صحبت می کنیم، تصویر ما از دو فرزند همیشه دقیقاً یکسان است یا حداقل کمی متفاوت از نظر شبیه یا نبودن آنهاست. اما این بار ما دوقلوهای متفاوتی داریم.

انجمن 24 – حمید محمدی متولد 1361 و فریده رومی متولد 1365 در سال 1395 ازدواج کردند و در سال 1396 صاحب یک پسر دوقلو شدند.

در غربالگری اول، دوقلوها کاملا سالم بودند، اما تفاوت بین دوقلوها از هفته بیست و چهارم بارداری مشخص شد. یکی از قله ها سالم بود و قله دوم دو بیماری خاص داشت. هیدروسفالی و هولوپرونسفالیت شدید …

  برتری نیمی از پرسپولیس بر نساجی

دیدگاهتان را بنویسید