دمای هوای تهران در تابستان تا یک درجه بالاتر از حد نرمال / نیاز به مصرف بهینه آب – خبر زنده

مازیار گلمی در گفت وگو با ایسنا، درباره میزان بارندگی تهران در تابستان اظهار کرد: آخرین نتایج حاصل از مدل های پیش بینی فصلی نشان می دهد که میانگین بارندگی طی سه ماه آینده در استان تهران کمتر از حد نرمال است در حالی که میانگین دمای هوا کمتر از حد نرمال است. در طول سه ماه آینده حدود 0 5 است. تا 1 درجه سانتیگراد بالاتر از حد نرمال است.

وی ادامه داد: این شرایط باعث می شود با توجه به کاهش بارندگی های انباشته از ابتدای سال برداشت گذشته به ویژه در بهار 1401، نیاز به صرفه جویی، استفاده بهینه و مدیریت منابع آبی بیش از پیش احساس شود. .

معاون اداره کل هواشناسی تهران در تحلیل دما و بارندگی خرداد 1401 استان تهران و مقایسه آنها با سال گذشته و اظهارات بلندمدت: میانگین دمای ماهانه در خرداد 8/22 درجه سانتیگراد بوده است که چنین نیست. نسبت به بلندمدت به طور قابل توجهی تغییر می کند.

وی ادامه داد: میانگین کمینه دما در این ماه نسبت به بلندمدت 0.3 درجه سانتیگراد افزایش و میانگین حداکثر دما 0.6 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. به عبارت دیگر دمای هوای استان تهران در خرداد 1401 افزایش یا کاهش محسوسی نداشته است. میانگین دمای استان تهران از ابتدای برداشت (مهر 1400) تا 30 خرداد 1401، 11.6 درجه سانتیگراد است که 0.8 درجه سانتیگراد بیشتر از بلندمدت است.

به گفته غلامی ورامین با میانگین دمای 28.6 درجه سانتیگراد و فیروزکوه با میانگین دمای 16 درجه سانتیگراد به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین دما را در خرداد 1401 داشتند.

  روابط عمومی بیانیه مطبوعاتی نایب رئیس مجلس

وی در خصوص روند کاهش بارندگی ها در بلندمدت گفت: بررسی آماری میزان بارش های ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی استان نشان می دهد که میزان بارش (مساحت) استان در خرداد 1401 حدود یک میلی متر بوده است. که نسبت به بلندمدت 92 درصد کاهش یافته است. میزان بارندگی در استان تهران از ابتدای برداشت (مهر 1400) تا پایان خرداد 1401 حدود 169.9 میلی متر بوده که در بلندمدت 38 درصد و نسبت به سال قبل 24 درصد کاهش داشته است.

گلمی در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی های فصلی در ابتدای هر ماه به روز می شود و دقت پیش بینی های فصلی بارش و دمای هوا معمولا بین 65 تا 70 درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید