درس شرع تهمت و اهانت

«بررسی محکومیت شرعی توهین و افترا»

نویسنده: سید حسن خمینی

از: رشید داودی

ناشر: نشر عروج، چاپ اول 1400

98000 جلد

***

در سال‌های اخیر، مباحثی در یک سلسله دروس غیر فقهی مطرح شده است که تحت عنوان کلی‌تر «فقه هنر» طبقه‌بندی شده‌اند که شامل مباحث ثروت، مجسمه‌سازی، نقاشی و حفظ آثار تاریخی و همچنین برخی از موضوعات می‌شود. قوانین فیلم، شعر، رقص و میکس. شامل زن و مرد و شباهت آنها به یکدیگر است. در این بحث ها البته «حمد من با حق الحمد» و «دم من لایق حق» نیز به تفصیل مطرح می شود. ناگفته نماند که بحث هنر، بحث طنز را نیز مطرح می کند که به بحث تمسخر مربوط می شود، از این رو سعی شده است که قاعده تمسخر مورد بررسی فقهی قرار گیرد. و لذا به موضوع توهین و توهین پرداخته شد، زیرا در مواردی این رذیله اخلاقی می تواند موضوع تمسخر دیوار به دیوار باشد.

و آنچه اکنون در اختیار دارید متن دروس مربوط به مبحث توهین است و امید است در آینده مطالب دیگری در “فن فقه” – که آموزش آنها به پایان رسیده و صوت آنها موجود است – آماده شود و به صورت مکتوب برای مردم ارسال می شود.فن قرار داده شود.

همچنین نکته ای که در این مقدمه باید به آن توجه داشت این است که در مباحث فقها، بحث «تهمت علیه بدعت گذاران» ارتباط خاصی با «اهانت آنان» دارد; زیرا داستان داوود بن سرحان – که اشتباه برداشت شد – سند تصمیم در هر دو مورد شد. این موضوع باعث شد بحث «تهمت علیه بدعت گذاران» مطرح شود و در کنار مباحث اهانت و ناسزا به موضوع نیز پرداخته شود.

  رئیس کل بانک مرکزی: وضعیت اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است

به طور کلی این نامه مجموعه ای از موضوعاتی است که در سال تحصیلی 1400-1399 در حوزه علمیه کوم ارائه شده است. اساس مباحث فقهی نیز مانند اکثر بزرگان متجدد بر اساس مضامین کتاب شیخ انصاری محرم مکاسب است که البته با اندکی تغییر و انتخاب موضوعات مناسب یکدیگر، دسته بندی و بحث می شود.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول با عنوان «شرح موضوع» که خود مشتمل بر سه فصل است:

فصل اول: توضیح تهمت و واژه های مرتبط: الف) کلمه تهمت ب) کلمه شطم ج) کلمه فحاشی د) کلمه حجر ه) کلمه قذف و کلمه. “لعنت”؛

فصل دوم: اقسام «سب»: تقسیم اول: تقسیم «سب» بر حسب موضوع / تقسیم دوم: تقسیم «سب» به استثنایات / تقسیم سوم: تقسیم «سب» بر اساس مطالب کلمه / تقسیم چهارم: تقسیم «سب» به گفته مخاطبان؛

فصل سوم: معنای «سب» را خلاصه کنید و محدودیت های مربوط به آن را توضیح دهید.

و قسمت دوم با عنوان «شرح حکم» که نیز دارای سه فصل است:

باب اول: اثبات نهی از «فرع»: الف) اجماع (بررسی اظهارات وکلا) / 2) حکم عقل / 3) آیات کریمه / 4) قصص مأثور.

باب دوم: «سب» در مقام انتقام و مقابله، مثلاً: اثبات جواز «سب» در مقام انتقام: 1) آیات کریمه / 2) قصص مأثور.

فصل سوم: «سب» در موارد خاص: اثبات جواز «سب» در موارد خاص: 1) آیات کریمه / 2) داستان های مؤثر / 3) سیره و سیره معصوم (ع)

در خاتمه، تفاوت قسم و سوگند در سه نکته زیر مطرح می شود: نکته اول: تفاوت قسم و سوگند در برخی از داستان ها; نکته دوم: تفاوت لغوی معانی لعن و تهمت; نکته سوم: سخنی در مورد صدق لعن; تفاوت بین فحش دادن و فحش دادن را خلاصه کنید.

  تیپ متفاوت لیندا کیانی در جشنواره فجر + عکس

دیدگاهتان را بنویسید