خودداری از انتشار جدول مالیات خودروهای لوکس

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، وی در اطلاعیه ای اعلام کرد: اطلاع رسانی به خودرو در خصوص هر ارزیابی از خودرو جهت محاسبه مالیات بر اساس ملاحظات قانونی اجرایی و همچنین حقوق بشر، در سایت اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر و منتشر می شود. سازمان امور مالیاتی به نشانی www.intamedia.ir.

بدیهی است سایر جداول و مقادیر اعلام شده منتشر شده در فضای مجازی مورد تایید این سازمان نبوده و معتبر نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید