خوابگاه های دانشجویی گران قیمت جامعه 24

 خوابگاه های دانشجویی

انجمن 24- مسعود گنجی با اشاره به نرخ اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: نرخ اجاره بها در سطوح مختلف خوابگاه های دانشجویی از سطح اول تا چهارم در سال تحصیلی 1401-1400 اعلام و به دانشگاه ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: نرخ اجاره بهای خوابگاه دانشگاه ها در سراسر کشور بر اساس رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی توسط صندوق حمایت از دانشجویان بر اساس سطح اول، دوم، سوم و چهارم و بر اساس ظرفیت پذیرش دانشگاه تعیین می شود. اتاق ها

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه اسکان دانشجویان در خوابگاه ها در سال تحصیلی جدید گفت: ستاد ملی تاج در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پروتکل های بهداشتی را ابلاغ کرده است. . به ویژه در خوابگاه ها اقدام خواهند کرد.

نرخ های فوق بر اساس پرداخت بدهی (بدون احتساب وجه نقد) بوده و در پرداخت به موقع مشمول 10 درصد تخفیف خواهد بود. برای دانش آموزان سال های اضافی مبالغ فوق به شرح زیر افزایش می یابد:

نیمسال اول 100 درصد، نیمسال دوم 150 درصد و نیمسال سوم 200 درصد افزایش می یابد. شایان ذکر است اقامت غیرقانونی مشمول جریمه 10 برابری خواهد بود

میهمانان، همراهان و دانشجویان شاغل مشمول افزایش 50 درصدی اجاره بها خواهند شد.


بیشتر بخوانید: حمایت مالی از خانواده های دانشجویان آواره دانشگاه ها را وسوسه می کند


مبنای محاسبه برای نیمسال اول و دوم چهار ماه و نیم (4،5) و برای تابستان دو ماه و نیم (2،5) است.

بر اساس این گزارش، اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی در سال تحصیلی 1400-1401 نسبت به سال تحصیلی 1400-1399 افزایش یافته است.

خوابگاه های دانشجویی گران قیمت

دیدگاهتان را بنویسید