خروج 9 هزار میلیارد تن نقدینگی از بورس

در مجموع 2.690 میلیارد تن نقدینگی واقعی در 5 روز کاری هفته از بورس خارج شد و میانگین خروجی روزانه پول واقعی 538 میلیارد تن بود که نسبت به هفته قبل 36 درصد افزایش داشته است.

در 25 روز گذشته 9 هزار و 13 میلیارد تن نقدینگی واقعی از بورس خارج شده که میانگین ارزش روزانه آن 360 میلیارد تن است.

ثبت کننده نشت پول واقعی

در این هفته نماد خانواده (شرکت ملی صنایع مس ایران) بیشترین خروج پول واقعی را داشت و ارزش خالص تغییر اموال غیرمنقول به قانون خانواده ۱۹۷ میلیارد تن بود. پس از فملی، فولاد، تجلی، نوری، سمگا و دو نماد بانکی، گردشی و وبملت بیشترین خروج نقدینگی واقعی را دارند.

در ابتدای هفته سهام فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) بیشترین خروج پول واقعی را داشت. روز شنبه پس از فاملی، سمگا و نوری در رده های بعدی جریان های مایع واقعی قرار گرفتند.

روز یکشنبه بیشترین میزان خروج پول به سهام مانیفستشن (شرکت توسعه معادن و فلزات) و پس از آن نوری و شبندر اختصاص داشت. بزرگترین تغییر از مالکیت واقعی به حقوقی در بازار روز دوشنبه متعلق به خانواده بود و تاپیکو و نوری بعدی بودند. فولاد همچنین با بالاترین پول واقعی خروجی در روز سه شنبه در صدر فهرست قرار گرفت و پس از آن فاملی و نوری قرار گرفتند. در آخرین روز کاری هفته، میدکو، سمگا و فملی بیشترین خروج نقدینگی واقعی را داشتند.

کاهش جریان نقدینگی واقعی در صندوق های با درآمد ثابت

در پایان هفته گذشته شاهد چهارمین روز متوالی ورود پول واقعی به صندوق های با درآمد ثابت بودیم. روز شنبه ۷۷ میلیارد تن پول واقعی از این صندوق ها خارج شد، اما روز یکشنبه ۲۹ میلیارد تن نقدینگی واقعی وارد صندوق های درآمد قابل معامله شد. روز دوشنبه 226 میلیارد تن و روز سه شنبه 141 میلیارد تن نقدینگی واقعی به صندوق های با درآمد ثابت ارسال شد. در آخرین روز معاملاتی هفته، 259 میلیارد تن ارز واقعی وارد شد.

  بحران در اوکراین؛ رکوردی بی سابقه در قیمت جهانی مواد غذایی - خبر زنده

در این هفته در مجموع 578 میلیارد تن پول واقعی در صندوق های قابل معامله در بورس سرمایه گذاری شد. به عبارت دیگر روزانه به طور متوسط ​​115 میلیارد تن پول واقعی به این صندوق ها واریز می شود که نسبت به هفته گذشته 15 درصد کاهش داشته است.

تبادل

دیدگاهتان را بنویسید