ختنه دو نوجوان بر اثر انفجار مواد محترقه در ساوه 2022-03-02 07:07:03

ختنه دو نوجوان بر اثر انفجار مواد محترقه در ساوه

 2022-03-02 07:07:03

انجمن 24- دکتر ذکایی رئیس اداره بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ساوه از معلولیت دو نوجوان بر اثر انفجار مواد محترقه در ساوه خبر داد و گفت: شهرک فجر ساوه.

به گفته ذکایی، مجروحان 14 و 17 ساله بودند که متأسفانه یکی در بازو و دیگری در ناحیه چشم نقص دارد.

این چهارمین انفجار آتش زا در استان مرکزی طی سه هفته گذشته است که هشت نفر را راهی بیمارستان ها کرده است.

  این روزها به سوالات پاسخ دهید 2022-03-04 09:25:00

دیدگاهتان را بنویسید