خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی از تعداد و مسئولیت متهم شکایت دارند

85411 232 خبر زنده
وکیل خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی گفت: بر اساس قوانین داخلی و بین المللی تنها دادگاه صالح دادگاه ایران است. بنابراین امیدواریم دادگاه عادلانه رای دهد و رای عادلانه ای صادر شود.

دیدگاهتان را بنویسید