خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی از تعداد و مسئولیت متهم شکایت دارند

شکایت خانواده های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی

انجمن 24- سیدمحمود علیزاده طباطبایی در جلسه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: به ما اطلاع دادند که جلسه دادگاه تعطیل شد اما به طور رسمی اعلام نشد. چند خانواده و حدود هشت نفر از وکلای آنها در دادگاه شرکت کردند.

وکیل برخی از قربانیان هواپیمای اوکراینی افزود: هم وکلا و هم خانواده ها اعتراض کردند که این پرونده به موقع انجام نشده است زیرا کارشناسی به وکلا ابلاغ نشده است. طبق قانون، کارشناسی باید به وکلا ابلاغ شود و در صورت اعتراض وکلا، اعتراض به هیئت کارشناسی ارسال می شود.


بیشتر بخوانید: رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی در جریان است


وی با بیان اینکه نیمی از کیفرخواست در جلسه اول قرائت شد و مابقی در جلسه دوم قرائت می شود، گفت: پرونده برای رسیدگی به وکلا ارجاع نشده است. این فایل در حدود 6000 صفحه است. رئیس دادگاه اعتراض ما را پذیرفت و مقرر شد پس از قرائت کیفرخواست از فرصت استفاده شود تا وکلا به پرونده رسیدگی کنند و کارشناسی به کارشناسان اعلام شود.

علیزاده طباطبایی گفت: بر اساس نظریه کارشناسی که تاکنون ندیده ایم، متهمان پرونده 10 نفر هستند که در جلسه حضور داشتند. اما در دادگاه اعلام کردیم که از افراد دیگری شکایت کرده ایم اما مورد تحقیق و تعقیب قرار نگرفته ایم و به ما اعلام نشده است که باید کارشناسی را ببینیم. اعتراض خانواده ها به میزان مسئولیت متهمان فعلی. طبق قواعد حقوق داخلی و بین المللی تنها دادگاه صالح دادگاه ایران است. امیدواریم دادگاه عادلانه رای دهد و رای عادلانه ای صادر شود.

وی در خصوص تعیین وقت جلسه دوم گفت: جلسه بعدی احتمالا هفته آینده است اما هنوز زمان دقیق آن اعلام نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید