حناچی: لزوم تعادل بین منابع درآمدی و طرح های شهری

حناچی: لزوم ایجاد تعادل بین منابع درآمدی و طرح های شهری

انجمن 24- پیروز حناچی در رویداد تخصصی «شهر برنامه» که امروز (پنجشنبه 4 آذرماه) به همت جهاد دانشگاهی و شهرداری اصفهان برگزار شد، با اشاره به گزارشی که نمایندگان یونسکو در سفر به ایران درباره اصفهان نوشتند. در سال 65 گفت: امروزه زیرساخت های زیادی در اصفهان وجود نداشت، اما در این گزارش حفظ بافت تاریخی اصفهان توصیه شد که بعداً از نتایج این گزارش در سند چشم انداز اصفهان استفاده شد.

وی سند چشم انداز را که همه ذی نفعان بر آن اتفاق نظر دارند در تحقق چشم انداز بسیار موثر می داند و می افزاید: سند چشم انداز اگرچه باید چند قدمی و انگیزه دهنده باشد، اما باید دست یافتنی نیز باشد. و امکانات و اقدامات آینده خود را تنظیم کنیم. امروزه اگر از اصفهانی ها پرسیده شود که منظر شهر چگونه است، باید حداقل یکی دو مورد از طرح های آن را ذکر کنند و در این بین زاینده رود قطعا یکی از دلایل سرزندگی، طراوت و آرامش شهر است. مردم اصفهان در عین حال، امکان سنجی نیز باید در نظر گرفته شود.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در اجرای هر کوتاهی مشکل داریم، گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که دخل و خرج شهرستان تناسبی ندارد و آرمان ها با منابع همخوانی ندارد. برنامه مدت یا بلندمدت در شهر سعی شده است بین منابع و برنامه های شهر تعادل برقرار شود.


بیشتر بخوانید: الزام به شهرداری برای جلوگیری از صدمات جدی


حناچی با تاکید بر اینکه شهرهای ما باید از شهریه ها و منابع قوی و پایدار برخوردار باشند تا بتوانیم خدمات مناسبی به شهروندان ارائه کنیم، گفت: در این صورت شرایط پایداری در شهر خواهیم داشت اما شهر برای جذب سرمایه به منابع متفاوتی نیاز دارد. برای انجام این ماموریت به افرادی نیاز داریم که این تفکر را بپذیرند، در حالی که تعادل بین هزینه ها و درآمدها و شفافیت آنها بسیار چشمگیر است.

وی با بیان اینکه عدم تطابق منابع و برنامه ها فقط مشکل اصفهان نیست و این مشکل در همه شهرهای کشور وجود دارد، گفت: برای پایان دادن به دور باطل ناهماهنگی منابع درآمدی و برنامه هایی که در شهرها وجود دارد، نیاز است. در کوتاه مدت افق های مدت و بلندمدت و ما افرادی هستیم که معتقد به این دیدگاه هستیم تا چرخه پیشرو در شهر شکل بگیرد.

حناچی ادامه داد: شهر نمی تواند شعار انسان گرایی و توسعه فضای انسانی بدهد، اما بیشترین منابع را صرف توسعه سایر شریان ها می کند. به عنوان مثال برای دو هدف مبارزه با آلودگی هوا و ترافیک که معضل همه شهرهای کشور است راهی جز توسعه حمل و نقل عمومی وجود ندارد و امروزه تمامی شهرهای پیشرفته دنیا به این سمت حرکت کرده اند. .

به گزارش ایسنا، معاون سابق وزیر و دبیر سابق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به اینکه اصفهان یک شهر ثبت جهانی است، گفت: شهری با برند جهانی متعلق به تمام دنیاست، بنابراین مدیران شهری اصفهان باید شبیه . آنها باید یک دنیا داشته باشند و باید از خرد جمعی برای توسعه و برنامه ریزی کاری استفاده کنند که یک رکورد جهانی است.

این مدرس به مدیران شهری اصفهان توصیه کرد انضباط مالی و ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه ها را در دستور کار خود قرار دهند و خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه فناوری و فناوری اطلاعات لازم است بتوانیم بین درآمدها و هزینه های شهر تعادل ایجاد کنیم. همه زمان ها از مردم امیدوارم از این منظر در دوره جدید برنامه ریزی برای شهر اصفهان شاهد تفاوت در تحقق کیفیت شهر برای مردم باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید