حفاری: ایران متن پیشنهادی را در وین ارائه می کند

مذاکره کننده ارشد ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران متن خود را به دو صورت لغو تحریم های سرکوبگرانه و مسائل هسته ای ارائه کرده است.

88755 962 خبر زنده

انجمن 24- علی باقری افزود: مفاد این پروژه شامل تمامی پیشنهادات و مواضع تیم مذاکره کننده ایرانی است.

این خبر تمام شد

دیدگاهتان را بنویسید