حذف 2 ورزشکار به دلیل دوپینگ – خبر زنده

به گزارش روز شنبه ایرنا، محمدهادی پورحسینی (وزنه برداری) و صدف بیرانوند (تیم ملی کوراش) به سه سال حبس تعزیری در تمامی رشته های ورزشی محکوم شدند.

وزنه بردار پورحسینی به دلیل استفاده از ماده ممنوعه گروه S1 (اندروستان دیول) از 17 اردیبهشت 1401 تا 16 اردیبهشت 1404 و ورزشکار بیرانوند در منطقه کوراش به دلیل استفاده از ماده ممنوعه گروه S1 (نوراندروسرون) از 8 ژوئن 1404 تا 7 ژوئن 1401 توسط ایران نادو محکوم شدند.

لازم به ذکر است که بر اساس بند 10.8.1 مجموعه قوانین مرکز ملی مبارزه با دوپینگ ایران، «چنانچه در کمتر از 20 روز از وصول اطلاعیه، تخلف را اقرار و مهلت قطعی حذف را بپذیرد، ورزشکار یا شخص دیگری می تواند از کاهش یک ساله در دوره حذف تعیین شده توسط ایران نادو بهره مند شود.

لذا با توجه به قبول تخلفات ورزشکاران مربوطه و همکاری با ایران نادو، مجازات آنها از 4 سال به 3 سال کاهش یافت.

  چرا اقدامات دولت آمریکا در ترور سرکرده داعش بی فایده است؟

دیدگاهتان را بنویسید