جزئیات پروژه / فیلم بنزین برای همه مردم.

109668 831 خبر زنده

وزیر نفت گفت: طرح اختصاص سهمیه بنزین به همه مردم در مرحله کارشناسی است. زمان اجرای آزمایشی این طرح هنوز مشخص نشده است.

تعداد بازدید: 0

منبع: آخرین خبر

دیدگاهتان را بنویسید