جزئیات اعطای سبد معیشت کارگران

جزئیات اعطای سبد معیشت کارگران

انجمن 24- علی حسین رئیسی فرد درباره اینکه تاکنون چند جلسه کمیته مزد کارگران تشکیل شده است، گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکنون 6 جلسه تشکیل داده اما هنوز تصمیمی درباره سبد معیشت خانواده کارگری گرفته نشده است. .

وی افزود: به احتمال زیاد در جلسه هفته آینده کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سبد زندگی خانواده کارگری تعیین می شود.

به گفته فریاتیفورد، شورای عالی کار کمیسیون تخصصی تعیین دستمزد کارگران را با حضور نمایندگان سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت کار برگزار می کند.


بیشتر بخوانید: سبد کالا، معیشت کارگران


حداقل دستمزد کارگران سال آینده در شورای عالی کار بر اساس دو عامل تعیین سبد روزانه خانوار کارگری و تورم در سال جاری تعیین می شود.

معاون وزیر کار وزارت کار همچنین درباره حل مشکل کارگاه هایی که به دلیل بدهی به ماشین آلات تعطیل شده اند، گفت: کارگاه هایی که مشکل دارند برای تسهیل و رفع موانع تولید به کارخانه مراجعه کنند و به آن رسیدگی شود. به ریاست استاندار و دبیرکل مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و با حضور نماینده وزارت کار.

وی افزود: مغازه دارانی که مشکل دارند و برای تسهیل در تولید و رفع موانع به کارخانه مراجعه می کنند، تعهداتشان موکول می شود و یا بدهی به دستگاه هایی مانند برق، آب، گاز یا تامین اجتماعی تفکیک می شود تا از تعطیلی کارگاه جلوگیری شود. این بدهی ها نیز باید به تدریج پرداخت شود.

به گفته رییسی فرد، دبیرخانه ستاد تسهیل در تولید و موانع در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مستقر است و وزارت کار نیز به عنوان عضوی از این ستاد حضور دارد و کارگاه هایی که مشکل دارند، وظایف آنها پرداخت شد. به طور جداگانه با مرجع تاخیر از ماشین آلات گرفته می شود تا از بسته شدن تاسیسات تولید جلوگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید