تکلیف برگزاری کلاس های ترم بعدی دانشگاه آزاد تعیین شد/حداقل 60 درصد کلاس ها شرکت می کنند.

جواد علمایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وزارت علوم به دانشگاه هایی مجوز داده است که تا 40 درصد کلاس ها را به صورت مجازی برگزار کنند. حتی اگر در تاج نباشد.

بر این اساس به اطلاع واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی رساندیم که ترم آینده 60 درصد کلاس ها به صورت حضوری و 40 درصد کلاس ها به صورت مجازی برگزار می شود و از ترم آینده حداقل 60 درصد کلاس ها به صورت مجازی برگزار می شود. به صورت حضوری.

وی با تاکید بر اینکه ترم آینده کلاس های عملی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت 100 درصدی به صورت تمام وقت خواهد بود، افزود: کلاس های عملی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای اپیدمی تاج به صورت عملی برگزار می شود. در زمان اپیدمی تاج، روال برگزاری کلاس های دانشگاه آزاد به گونه ای بود که اگر شرایط شهری قرمز بود، کلاس های حضوری قطع می شد و کلاس ها را به صورت مجازی برگزار می کردیم. اما با بهبود وضعیت کرونری در شهر از قرمز و نارنجی به زرد و آبی، درس عملی به صورت حضوری برگزار شد و هنوز هم به صورت حضوری برگزار می شود.

محققین با اشاره به شرایط فارغ التحصیلان در مناطق قرمز کرونا ادامه دادند: در این مناطق کلاس های عملی برای دانش آموزانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند در کلاس های 5 نفره و بر اساس پروتکل های بهداشتی و آزمایشات این دانشجویان برگزار کردیم. به طور فشرده برگزار شد.» مثلاً یک گروه 4 یا 5 نفره به مدت 3 روز از صبح تا عصر آزمایشات خود را تمرین کردند و پس از پایان کار این گروه از دانش آموزان، گروه دیگری در آزمایشگاه شروع به کار کردند.

معاون علمی، فنی و مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد افزود: در آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی که بزرگ هم هستند، میزهای آزمایشگاه جدا شده و چون تعداد دانشجویان کم است، پروتکل های بهداشتی به خوبی رصد می شود. ، پس از اتمام کار یک گروه، قبل از ورود گروه دیگر، ضدعفونی لازم انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید