تکذیب حمله سایبری به اطلاعات سدهای کشور

سیداعتضاد مقیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت نیرو داوطلبانه محدودیت هایی را برای مردم و دسترسی به اطلاعات سدها ایجاد کرده و این موضوع ربطی به موضوعات مطرح شده ندارد، گفت: اتفاق خاصی نیفتاده و وجود دارد. یک سیستم دسترسی در داخل

وی با تاکید بر اینکه هیچ حمله سایبری صورت نگرفته و اساس این شایعات دروغ بوده است، تصریح کرد: وزارت نیرو این محدودیت ها را اعمال کرده و همه چیز تحت کنترل است و مشکلی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، موضوع حملات سایبری به سامانه اطلاعاتی سدهای کشور در برخی رسانه ها مطرح و اعلام شده است که در دو هفته اخیر سامانه های مربوط به جمع آوری و ارزیابی ذخایر سدهای کشور به طور کامل مختل شده است. . بنابراین دسترسی به هیچ گونه ذخیره سدی در کشور وجود نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید