توضیحات مدیر شبکه نسیم برای بازگشت برنامه کتاب باز و سروش صحت – خبر زنده

توضیحات مدیر شبکه نسیم برای بازگشت برنامه کتاب باز و سروش صحت

 – خبر زنده
انجمن 24-محمدرضا هوشرو درباره علت تعطیلی کتاب باز با سروش صحت و بازگشت این برنامه به روی آنتن گفت: طبیعتا تمامی برندها و برنامه های پرمخاطب سازمان صدا و سیما برای حمایت و پشتیبانی برنامه ریزی شده است. شکل و محتوای آنها را بهبود می بخشد.”

اتاق های فکری در وب وجود دارند که به این فکر می کنند که چگونه قالب و محتوای برنامه را بهبود بخشند تا در این دوره جدید که در سازمان هستیم، هم کیفیت برنامه بهتر شود و هم متفاوت باشد. از نظر محتوا این تاخیرها و بازتاب ها به همین دلیل است و برای هیچ یک از برندهای سازمان به خصوص برنامه کتاب باز شبکه نسیم اتفاقی نیفتاده است.

مدیر شبکه نسیم تصریح کرد: برنامه کتاب باز هم اکنون در یک دوره وقفه به سر می برد زیرا در فصل گذشته 220 قسمت نفس گیر پخش شد. حالا در این وقفه اتفاقاتی در سازمان صدا و سیما بر اساس دوره تحول محتوایی که پیش رو داریم رخ داده است.

خوشرو همچنین درباره همکاری این شبکه با سروش صحت توضیح داد: این برنامه شامل مجموعه ای از عوامل است. آقای صحت نیز در چند فصل از برنامه حضور داشته و به شدت مشغول کار هستند و در حال حاضر در زمینه نمایش فعالیت می کنند. آنها سرمایه تلویزیون و سینما هستند و این از نظر حضور شخصی مشکلی ندارد. بلکه بحث بر سر شکل و محتوایی است که در آن تحقیق انجام می شود تا بتوانیم برنامه ای با کیفیت و محتوای غنی تر ایجاد کنیم.

  با این روش ها از زوال عقل پیشگیری کنید

بر این اساس، تمامی ارکان برنامه نویسی در این بازتاب ها که در اتاق فکر صورت می گیرد، ارزیابی می شود که چگونه این برنامه می تواند بهتر از گذشته ادامه یابد.

وی در پایان با تاکید بر ادامه برنامه کتاب باز در شبکه نسیم بیان کرد: برنامه کتاب باز مجموعه ای از عناصر دارد که یکی از آنها هنرمند است. قطعا با کمک تیم سازنده و عوامل فعلی برنامه بررسی ها و بهبودهایی صورت خواهد گرفت. این تحقیق توسط گروه دیگری انجام نمی شود، بلکه با تعامل مشترک خود گروه انجام می شود. این اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاهتان را بنویسید