توضیحات رئیس سازمان اجتماعی برای سخنرانی در همایش ملی آسیب های اجتماعی

به گزارش ایسنا، تقی رستموندی گفت: تحقیق درباره سرمایه اجتماعی و ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان عمدتاً رویکردی فرهنگی و اجتماعی دارد و نباید در تفسیر این گونه پدیده‌ها اغراض سیاسی داشته باشد.

رئیس سازمان اجتماعی کشور همچنین تاکید کرد: تلاش رسانه های معاند برای استفاده از هرگونه آسیب شناسی مشکلات داخلی برای افکار عمومی ایران روشن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون وزیر کشور همچنین در خصوص آمار و اطلاعات آسیب های اجتماعی گفت: علیرغم شرایط سخت اقتصادی و مشکلات معیشتی به ویژه افزایش بیکاری، تورم و نابرابری طبقاتی در سال های اخیر، نظیری نشان داده است که طبق همه آمار، وضعیت برخی از آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی، قتل، تجاوز، خشونت و… نسبت به برخی از کشورهای توسعه‌یافته که از ثبات اقتصادی برخوردار هستند، کمتر است.

  خواص بی شمار کشمش که از آن بی خبرید

دیدگاهتان را بنویسید