توانستیم تورم را بین 3.5 تا 4.5 درصد کاهش دهیم

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اگر دولت و بانک ها پایه پولی را افزایش ندهند و ثبات اقتصادی حاکم شود، سرمایه مردم اقتصاد را به حرکت در می آورد، با همه سختی ها، دولت از بانک ها وام می گیرد. بانک مرکزی نمی رود، آینه عملکرد خوب دولت کاهش 4.5 و 3.5 درصدی تورم در مهر و آبان است.

میرکاظمی

دیدگاهتان را بنویسید