تغییرات اخیر در قوانین مهریه – خبر زنده

تغییرات اخیر در قوانین مهریه

 – خبر زنده

انجمن 24- کار اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای مجازات های مالی با موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و اخبار حاکی از آن است که این مصوبه به زودی در دستور کار جلسه علنی قرار خواهد گرفت.

یکی از اصلاحیه های کمیسیون حقوقی و قضایی موضوع پذیرش حبس این زوج قبل از اعزام به زندان بود.

در همین رابطه محمد تقی نکدلی یکی از اعضای این کمیسیون گفت: «قبل از دستورات اخیر رئیس قوه در این زمینه، زوجین باید پس از دستگیری و حبس، حبس خود را ثابت می کردند، اما بر اساس فرمان جدید، ما اعلام کردیم. اعلام کردند که اگر.”

بر اساس ماده 6 قانون نحوه اجرای تعزیرات اموال، شخصی که به دلیل بی پولی قادر به بازپرداخت تعهدات (قرض) خود نباشد به استثنای مستثنیات دیون (اموال غیرممنوع) معسر است.

تبصره – عدم دسترسی به مال فقدان مال محسوب می شود.

استثنائات مربوط به دین در ماده 24 قانون اجرا فقط شامل موارد زیر است:

– منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت حبس وی باشد.

اثاثیه لازم برای زندگی که برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل ضروری است.

– کتب و ابزار علمی و پژوهشی برای دانشمندان و محققین متناسب با شأن ایشان.

– ابزار و وسایل کار تجار، صنعتگران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش آنها و افراد تحت تکفل آنها ضروری است.

-تلفن مورد نیاز سررسید است

– مبلغی که در مدت اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون او موجب عسر و حرج (عسر و حرج) شود و مستاجر مورد نیاز مکلف بوده و از شأن او بالاتر نباشد.


بیشتر بخوانید: افزایش طلاق ریشه در فقر انسان دارد/ گسترش ازدواج های رسمی و طلاق های غیر حضوری/ وام ازدواج باعث افزایش طلاق می شود


طبق قانون مهلت ارائه درخواست پرداخت جهیزیه یک ماه از لحظه ابلاغ مدیر اجرایی یعنی. توسط دادگاه برای اجرای حکم. مرد می تواند دعوای ربای خود را مطرح کند و علیه زن اقامه دعوا کند و به او یک ماه فرصت دهد تا مهریه زن را بپردازد. در این صورت زوجه پس از پایان مهلت پرداخت یک ماهه دیگر نمی‌تواند حکم جلب مرد را بگیرد، اما در صورت عدم تشکیل پرونده ازدواج ظرف یک ماه، زن می‌تواند برای بازداشت از دادگاه زوج اقدام کند. .

  کیروش بنیانگذار نقشه جدید فوتبال ایران معرفی شد

همانطور که فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: این حبس گاهی غیرموجه بود و شامل مردانی می شد که واقعاً درمانده بودند، البته برای مدت کوتاه. بر اساس این طرح، مردی که در مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای تعزیرات اموال اقدام به ربا خواری کند، از آزادی محروم نمی شود.

در صورت قبول تقاضای ربای زوجین، مهریه به صورت اقساطی توسط آنها پرداخت می شود.

همچنین یکی از تغییرات در نظر گرفته شده در مصوبه جدید کمیته حقوقی و قضایی مجلس شورای ملی این است که زوجه می تواند سند مهریه را به عنوان سند اجرایی در ادارات ثبت اعمال کند.

به گفته محمد تقی نکدلی، نماینده مجلس، این تصمیم به منظور ابطال قوه قضاییه گرفته شده است و وی گفت: زوجه دیگر نباید برای اجرای مهریه تقاضای صدور حکم کند، بلکه مهریه با ارائه سند ازدواج اجرا می شود. در خدمات. در این مرحله اگر زوجین مدعی باشند که مهریه را قبلا پرداخته اند، باید مدرک پرداخت را ارائه کنند.

فاطمه قاسم پور همچنین با بیان اینکه «مراحل مهریه زنان کوتاه شده است» گفت: در واقع زن می تواند با ارائه سند رسمی ازدواج از دادگاه خانواده درخواست مهریه خود را بدهد و مرد موظف است ظرف مدت 10 روز مهریه خود را پرداخت کند. .یا با زن توافق کنید که چگونه پرداخت شود. شرایط مقرر در این طرح به گونه ای است که فرصت فرار از دین را از انسان سلب می کند.

در واقع زوجه با در دست داشتن مدارک لازم به دفتر خانه محل ثبت قرارداد مراجعه و با پرداخت هزینه اداری مطالبه مهریه را ثبت می کند. اداره ثبت احوال نیز برای زوجین صورتجلسه ای ارسال کرد که ظرف 10 روز به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و برای پرداخت مهریه وارد دفتر مالی شوند.

پیش از این سیدابراهیم رئیسی در زمان ریاست قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای به دادگاه ها اعلام کرده بود که اگر زنی خواهان مهریه باشد، «لازم است ابتدا به دفتر املاک مراجعه کند تا اموال زوجین توقیف شود». و قانون خود را مهریه بگیرید ثبت اسناد و اموال در صورتی که نتیجه شناسایی و توقیف اموال بدهکار پس از گذشت 6 ماه از تاریخ اجرا محقق نشد در دادگاه گواهی صادر می شود.» نظر به وضعیت مالی مدیون (زن) موضوع خواسته زوجه محسوب و قرار مربوطه صادر خواهد شد.

  خطر قحطی در کمین افغانستان است

در این بخشنامه همچنین آمده است: «در صورتی که مرجع مذکور ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعلقه اقدام ننماید و یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام ننماید، مدیون می‌تواند از مقررات انصراف دهد. سند باید به دادگاه منتقل شود».

به نظر می رسد مجلس با این اصلاحیه به دنبال کوتاه کردن روند اخذ مهریه و حکم خواهد بود.

به گفته فاطمه قاسم پور، یکی دیگر از مواد مهم این طرح مربوط به ماده 1130 قانون مدنی و موارد مربوط به طلاق عسر و حرج است.

ماده 1130 قانون مدنی می گوید: در صورتی که مدت عقد برای زوجه موجب عسر و حرج (عسر و حرج) شود، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. در صورت اثبات عسر و حرج مذکور در دادگاه، دادگاه می تواند زوج را به طلاق اجباری کند و در صورت عدم امکان اجبار زوجه با اذن حاکم شرع طلاق می گیرد.

تبصره (9/4/1381) – دشواری موضوع این ماده، پیدایش حالتی است که ادامه زندگی زوجه را با مشکل و مشکل مواجه می سازد و موارد زیر در صورت احراز دادگاه صالح از مصادیق آن است. از سختی ها و شرمندگی. :
1- ترک زندگی خانوادگی زوجین به مدت حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متوالی به مدت یک سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوجین به یک نوع مواد مخدر یا اعتیاد به مشروبات الکلی که اساس زندگی خانوادگی را به هم می زند و امتناع یا ناتوانی از ترک اعتیاد در مدتی که پزشک برای ترک اعتیاد ضروری می داند.
3- حکم قطعی زوجین به حبس از پنج سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هرگونه آزار طولانی مدت زوجه که عرفاً برحسب حال زوجه غیر قابل تحمل است.
5- زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج روانی یا عفونی یا عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک آنها را مختل می کند.
موارد مذکور در این ماده مانع از صدور حکم طلاق در سایر مواردی که زن دچار عسر و حرج است نمی باشد.

  سوار و مرادمند در پادگان شهید نامجو انزلی 2022-03-02 10:32:21

به گفته این نماینده فراکسیون زنان مجلس، «در حال حاضر چندین مورد از زنان در دادگاه داریم که از شوهرشان متنفر هستند و نمی خواهند به زندگی ادامه دهند و حتی حاضرند مهریه خود را بدهند تا از همسرشان جدا شوند، اما مرد می خواهد. بله این طلاق آنها نیست. متأسفانه در این شرایط اکثر دادگاه ها این زنان را شرمنده نمی دانند و این زنان در شرایط سختی قرار دارند».

کاسم پور گفت: در این طرح آمده است در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا 18 ماه متوالی در سه سال متوالی در دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر است تمام مهریه خود را بپردازد، نفرت شدید زوجه از دادگاه باعث می شود. ثابت شود.ماده 1130 مقدم است.

به عبارت دیگر شرط جدایی زن از مرد حداقل 12 یا 18 ماه متوالی در سه سال دادگاه و پرداخت تمام مهریه نیز شرط عسر و حرج زوجه محسوب می شود.

آخرین تغییر، دریافت هزینه ثبت نام از زوج هایی است که جهیزیه کلان ثبت می کنند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس در این رابطه گفت: کمیسیون قضایی طبق این مصوبه تا سقف ۱۴ سکه هزینه ثبت مهریه در نظر نگرفت و چهار دهم درصد قیمت سکه را به عنوان ثبت مهریه در نظر گرفت. بین 14 تا 100 سکه. مهریه بین 100 تا 200 سکه مشمول حق ثبت 2 درصد، مهریه 200 سکه به بالا مشمول 15 درصد هزینه ثبت است و زوجین باید 15 درصد قیمت سکه را به عنوان هزینه ثبت نام بپردازند.

ابوترابی همچنین گفت: بر اساس این مصوبه کمیسیون قضایی حق ثبت مهریه به میزان 50 درصد توسط طرفین اخذ می شود و عواید آن به صندوقی به نام صندوق جهیزیه نیازمندان اختصاص می یابد. کدام ردیف اعتباری در بودجه سالانه رعایت می شود. اخذ می شود، واریز می شود.

به این ترتیب زوج هایی که می خواهند با تعداد سکه های زیاد مهریه تعیین کنند باید مبلغی مانند هزینه ثبت نام یا آنچه علی کش آن را چیزی شبیه مالیات مهریه نامیده است، به نوعی بازدارنده برای جلوگیری از مهریه های سنگین بپردازند.

دیدگاهتان را بنویسید