تصویب مفاد تحقیق برای اعضای هیئت علمی

به منظور حمایت مادی از فعالیت علمی مدرسین ، مقررات تحقیق (بورسیه تحصیلی) مدرسین دانشگاه علمی کاربردی توسط دبیرخانه کمیسیون های اعطا شده تصویب و ابلاغ شد.

اعضای اساتید دانشگاه علوم کاربردی می توانند با ارائه فعالیتهای سالهای 1399 تا 1 دسامبر 1400 به دبیرخانه تحقیقات (مدیریت نوآوری ، فناوری و تجاری سازی دانشگاه) از امتیازات خود در سال اول استفاده کنند.

اعضای هیئت علمی برای اطلاع از مقررات عمومی تحقیق (بورسیه) ، اساتید دانشگاه علوم کاربردی می توانند اینجا بازدید کنید.

  سوزاندن اسناد اطلاعاتی توسط نیروهای امنیتی اوکراین / فیلم

دیدگاهتان را بنویسید