تصادف غافلگیر کننده کامیون با مرد جوان – خبر زنده

در راه یک کامیون با تنه درخت برخورد کرد و از پیاده رو افتاد.

  آمار تاج امروز دوشنبه 26 بهمن

دیدگاهتان را بنویسید