تخت عروس کویر / عکس انجمن 24

115942 392 خبر زنده

انجمن 24-تخت عروس یکی از زیباترین مناطق کویری ایران است و بخشی از کویر مصر به شمار می رود.
صحرای مصر معروف به مزرعه یوسف، یوسف کلاتچ یا چاه طویل در نزدیکی روستایی به همین نام در 55 کیلومتری دهانه بین دامگان و نایین و اصفهان قرار دارد. این کویر زیبا از سمت غرب، جنوب غربی و جنوب شرقی توسط رشته کوه هایی احاطه شده است که بخشی از رشته کوه های فلات مرکزی ایران است. صحرای مصر در گودال های طبیعی در پای کوه تپه های شنی زیبایی برای پیاده روی و صحرا نوردی طراحی شده است. درخت اصلی کویر درختی است به نام گز، با برگهای باریک، نوک تیز و فشرده، محلول شور و به دلیل شوری برگها فقط مورد استفاده شتر قرار می گیرد. بهترین زمان برای سفر به کویر فصول سرد سال است

  ملی‌گرایی و انباشت واکسن‌ها دو مانع اصلی برای پایان دادن به سلطنت هستند/سیاست‌هایی که جهان را تهدید می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید