تحریف برای تطهیر جامعه پهلوی 24

سیصد و بیست و سومین شماره هفته نامه خط حزب الله با عنوان «تحریف برای تطهیر پهلوی» منتشر شد. یک منبع هفتگی نزدیک به بیت رهبری در گزارشی هفتگی نوشت: برخی با توجه به مشکلات اقتصادی کشور می خواهند وانمود کنند که در دوران کشتی شرایط «گل و بلبل» بوده و مردم قدر آن را نمی دانند.

مجله حزب الله

انجمن 24- سیصد و بیست و سومین شماره هفته نامه خط حزب الله با عنوان «تحریف برای تطهیر پهلوی» منتشر شد.

گزارش هفتگی این شماره حزب الله به مناسبت 26 دی سالروز فرار محمدرضا شاه پهلوی به بررسی اهداف پاکسازی پهلوی و اقدامات تزیین کنندگان تاریخ سیاه دیکتاتوری پهلوی می پردازد. ماکت حزب الله با عنوان «تحریف برای تطهیر پهلوی» منتشر شد.

هفته نامه رهبر بیت رهبری در گزارش این هفته خود نوشت که عده ای با توجه به مشکلات اقتصادی کشور می خواهند وانمود کنند که در دوران پهلوی وضعیت «گل و بلبل» بوده و مردم قدر آنها را نمی دانند. «خودتان را معرفی کنید.


بیشتر بخوانید: کارشناس مذهبی صداوسیما مدیر عامل هلدینگ گردشگری بنیاد مستضعفان شد


حزب الله در یادداشتی در این هفته از بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط بصری با مردم قم در سالگرد قیام 18 دی، نگاهی به نقش غیرگردشگری فکری و فرصت هایی که برای مردم در برهه های حساس به وجود می آید، نوشت. جامعه ایران . . ماکت حزب الله با عنوان «تحریف برای تطهیر پهلوی» منتشر شد.

  چگونه تغذیه می تواند ژن های ما را تغییر دهد - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید