تایید نصب دیاگ با واردات خودرو – خبر زنده

به گزارش تسنیم، عزت الله اکبری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز گذشته این شورا با واردات خودرو موافقت کرد.

وی افزود: من و آقای کلیباف در جلسه دیروز شورای تشخیص که برای بررسی موضوع واردات خودرو تشکیل شده بود شرکت کردیم و شما طرح ساماندهی صنعت خودرو را با اعضای شورا در میان گذاشتید.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: در نهایت پس از بررسی ویژگی های کلی ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو، حسب مورد به تصویب شورا رسید.
رئیس کمیسیون صنعتی گفت: البته هنر. ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو به منظور بررسی دقیق و رفع مشکلات احتمالی به کمیسیون های تخصصی شورا ارسال می شود.

به گزارش تسنیم، هیئت امنا پیش از این به درخواست مجلس به ماده 4 طرح تنظیم بازار خودرو اعتراض کرده بود، بنابراین مصوبه حسب مورد برای تعیین تکلیف به شورا ارسال شد. بر اساس ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو، در صادرات خودرو، خدمات خودرو و نیروی محرکه، خودرو قابل واردات است.

  مونتاژ یک نقاشی از اشرف غنی در کابل

دیدگاهتان را بنویسید