تاکید کمیته مشترک تشخیص نظام مند مجلس بر اصلاح ساختار بودجه کشور – خبر زنده

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورا، در صورت اقتضا، در جلسه کمیسیون مشترک به ریاست دکتر محمد باکر ذوالقدر و برخی از نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه، بند چهارم مقرر شد. پیشنهادی برای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه «اصلاح ساختار بودجه کشور» با موضوعات «کنترل و مدیریت دارایی ها و بدهی ها و تعهدات عمومی دولت»، «ممنوعیت اجرای طرح های عمرانی جدید توسط دولت»، درج کلیه منابع و مصارف دولتی در بودجه «و» تکلیف پروژه های عمرانی ناتمام «مکتوب.

در این جلسه خانم ها محمدرضا باهنر، صادق واعظ زاده، سید مرتضی نبوی، مجید انصاری، داوود دانش جعفری، حسین مظفر، سعید جلیلی، علی لاریجانی و سید مصطفی میرسلیم و نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضاییه به ساختار بودجه اشاره کردند. کشور و نقش آن در حل مشکلات و ایجاد جهش اقتصادی.

لازم به ذکر است: بندهای پیشنهادی کمیته تشخیص نظامات مجمع مشترک در جلسات مجمع با حضور کلیه اعضا و دستگاه های مرتبط با موضوع هر بند نهایی و به مقام معظم رهبری تقدیم می شود.

1 5770 خبر زنده

2 5771 خبر زنده

3 5772 خبر زنده

4 5773 خبر زنده

5 5774 خبر زنده

%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%2030%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF1401 خبر زنده

  روسیه را نمی توان منزوی کرد/ دود تحریم ها در چشمان شما دیده می شود - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید