تاریخچه قطعی قطارها در خط 1 مترو تهران

مهدی شایسته اصل، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در گفت وگو با فارس در خصوص حادثه قطعی قطارهای مترو تهران در شب گذشته، گفت: حفظ جان شهروندان اولویت اول مترو است.

وی افزود: پس از توقف 18 دقیقه ای قطار در متروی تهران شب گذشته با حضور در ایستگاه هفتم شهدای تایر شهر تایر از این حادثه مطلع شدم.

شایسته اصل گفت: ساعت 20:08 شامگاه چهارشنبه سیگنال حضور فرد ناشناس در تونل به طالقانی ارسال شد و طبق دستورالعمل شرکت بهره برداری مترو، قطارها برای نجات جان شهروندان متوقف شدند.

وی گفت: پس از 18 دقیقه و با اطمینان از عدم حضور افراد غیرمجاز در تونل، حرکت قطارها عادی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید