تابستان بدون “قطع برق” برنامه ریزی شده می گذرد – خبر زنده

وی ادامه داد: در حالی که سال گذشته روزانه در همین روزها با قطعی برق مواجه بودیم، امسال با حمایت های مردمی، کار جهادی، افزایش تولید و تسریع در بازسازی نیروگاه ها، خبری از قطعی برق در منازل نیست.

«در حالی که دولت و مردم به همکاری خود ادامه می دهند، تابستان را بدون قطعی برق برنامه ریزی شده سپری خواهیم کرد.

  مرکل دفتر خود را تحویل داد

دیدگاهتان را بنویسید