بچه ای با بلندترین گوش دنیا – خبر زنده

گروه ویدئویی A
4010328010

یک کودک به تازگی در پاکستان متولد شده است که طولانی ترین زاویه را در نوع خود در جهان دارد. طول گوشه های این حیوان به 48 سانتی متر می رسد.

  حضور رئیس جمهور در نمایشگاه فناوری دانشگاه صنعتی شریف

دیدگاهتان را بنویسید