بورل: امکان توافق با ایران در مذاکرات وین وجود دارد

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که ممکن است در جریان مذاکرات در وین به توافق برسد. وی در نشست خبری مشترک با ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به فضای بهتر در مذاکرات وین گفت: امکان توافق با ایران در مذاکرات وین وجود دارد.

مذاکرات وین

انجمن 24-جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که ممکن است در جریان مذاکرات در وین به توافق برسد.

وی در نشست خبری مشترک با ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به فضای بهتر در مذاکرات وین گفت: امکان توافق با ایران در مذاکرات وین وجود دارد.

لودریان در یک کنفرانس خبری در وین گفت: «تا زمانی که پیشرفت سریعی در مذاکرات با ایران حاصل نشود، تحریم ها برداشته نمی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید