بهره برداری از کوه بی بی شهربانو دارای مجوز می باشد – خبر زنده

بهره برداری از کوه بی بی شهربانو دارای مجوز می باشد

 – خبر زنده

انجمن 24- 23 فروردین 1401 احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برداشت بی رویه کارخانه سیمان از کوه های بی بی شهر بانو: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و اداره کل محیط زیست استان تهران باید نقشه برداری کنند. گزارشی در این زمینه ارائه کند.

علیرضا فاضلی ثانی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری در گفت و گو با ایسنا، گفت: بر اساس گزارش ها و اطلاعات دریافتی از وزارت صنعت و معدن، استخراج این کوه در ضوابط زیست محیطی فعالیت این معدن است.


بیشتر بخوانید: ارائه غیررسمی جغد شب بیشتر از اینکه فایده داشته باشد ضرر دارد


وی با اشاره به الزام وزارت صنعت و معدن به ثبت و نظارت بر فعالیت های کارخانه سیمان و برداشت آن از کوه بی بی شهربانو، گفت: استخراج و بهره برداری از معادن از منابع فرآیندی است که یکی از آنها کسب محیط زیست است. مجوزها وزارت صنعت و معدن در زمان صدور پروانه میزان استخراج، استخراج و استفاده از منابع را ذکر می کند و این برداشت دائما بررسی می شود. بازرسی منظم از برداشت یکی از وظایف وزارت صنعت و معدن است و محیط زیست تنها در زمان صدور جواز تاسیس باید نقش خود را ایفا کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری بیان می کند: دستگاه نظارت بر فعالیت معادن، وزارت صنعت و معدن است. در واقع، بیشتر فعالیت های انسانی از جمله استخراج معادن برای محیط زیست مضر است. اما این نمی تواند دلیل کافی برای توقف حفاری باشد و ما در محیط زیست موظف به تدوین مقرراتی هستیم تا آسیب های زیست محیطی را به حداقل برسانیم.

  12 راه برای صحبت با فرزندان - خبر زنده

فاضلی ادامه می دهد: بر اساس گزارش های رسیده استخراج این معدن از چشمه های کوه بی بی شهربانو خارج از معیار ما نیست. این معدن دو سه دهه پیش مجوز گرفت. اگر این تصور اغراق آمیز باشد، وزارت صنعت و معدن می تواند شکایت کیفری کند تا محیط زیست وارد عمل شود. بدیهی است که وزارت صنعت و معدن نیز همین کار را نمی کند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری در پایان خاطرنشان می کند: معادن سیمان در حین فعالیت های روزمره و استخراج از معادن از انفجار استفاده می کنند. این انفجارها می تواند برای محیط زیست آلوده کننده باشد، بنابراین سعی می کنیم روزانه یا ماهانه این انفجارها را بررسی یا نظارت کنیم تا قدرت تخریب آنها حداقل باشد و با شعاع کمتری آلودگی ایجاد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید