بعد از پرخوری چه کنیم؟

85891 280 خبر زنده
متأسفانه زمانی که پرخوری می کنیم، مغزمان دستور سیر شدن را کمی دیرتر دریافت می کند، به همین دلیل است که از حالت تهوع یا دل درد می دانیم که خوردن کافی است.

دیدگاهتان را بنویسید