بریتانیا اولین کشور اروپایی است که بیش از 10 میلیون بیمار کرون دارد

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمی، انگلیس با بیش از 10 میلیون نفر اولین کشور اروپایی است.

کشور 67 میلیون نفری اخیراً روزانه حدود 40000 مورد جدید را مشاهده کرده است.

با این حال، تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور زیر 200 نفر در روز است که حدود یک دهم اوج مرگ و میر در ژانویه است.

آمارها نشان می دهد که روسیه همچنان رکورد تلفات تاج را در بین کشورهای اروپایی با بیش از 269000 نفر دارد.

به گفته شرکت پخش ملی ژاپن، دولت بریتانیا به دنبال تزریق واکسن در اسرع وقت است، اما از اعمال محدودیت های جدید بر تاج و تخت بیم دارد. به نظر می رسد دولت در تلاش است تا از اعمال محدودیت هایی که می تواند بر اقتصاد کشور تأثیر منفی بگذارد، اجتناب کند.

دیدگاهتان را بنویسید