برای بازی آنلاین 200 میلیون از اکانت پدرت سرقت کن

دزدی حساب

انجمن 24 –من به واحد جرایم اقتصادی فتا مراجعه کردم تا مشاهدات خود را بنویسم و ​​با مخاطبان عزیز در میان بگذارم تا برای هموطنان عزیزم مفید باشد که از این گونه مشکلات مصون بمانند. با دقت نگاه می کنم و اولین چیزی که نظرم را جلب می کند صدای گریه یک پسر سیزده چهارده ساله است.

وقتی به پسر میانسال نزدیک شدم، مردی هراسان به طرف پسر آن طرف اتاق آمد و از مسئول پرسید: چی شده؟

به پسرم چی گفتی؟ افسر از مرد خواست آرام شود و کنارشان بنشیند و سپس رو به پسر کرد و گفت: عموجان هر چه به من گفتی برای پدرت توضیح بده!

و در حالی که پدر با تعجب به پسرش نگاه می کرد، متصدی برای من توضیح داد: چند روز پیش این آقا با شکایتی تحت عنوان سرقت تدریجی حساب بانکی خود نزد ما آمد و من با دقت معاملات را بررسی کردم و چیزی پیدا کردم که عنوان هک گوشی یا سرقت حساب بانکی اتفاق نیفتاده و با توجه به تجربه پرونده های قبلی از شاکی پرسیدم که آیا فرزند نوجوانی دارید یا خیر و با پاسخ مثبت از او خواستم فرزندش را با خود به پلیس فتا بیاورد. می دانی چه اتفاقی برای اکانت پدرت افتاده است و دقیقاً اینجا پسر شاکی که تا به امروز از ترس به پدر و مادرش چیزی نگفته بود، بدون توجه به مبلغی که در اطرافش بدهکار بود، حقیقت را به من گفت که چگونه با تلفن پدرش آنلاین بازی می کرد. ساعت. خرج کردن یک بازی آنلاین به تدریج 200 میلیون از موجودی حساب پدرش را هدر داد.

پدر ناامید با نگاهی به راز تلخی که برایش فاش شد، به پسر نگاه کرد و فهمید که نمی تواند پولی را که در بازی آنلاین هدر داده بود به حسابش برگرداند.

دیدگاهتان را بنویسید