بحرین به پرداخت 200 میلیون یورو غرامت به ایران محکوم شده است

رئیس مرکز معاونت حقوقی بین الملل ریاست جمهوری گفت: دیوان بین المللی داوری با رد دفاعیات بحرین، این کشور را ناقض توافق دوجانبه دانسته و دولت را موظف به پرداخت بیش از 200 میلیون یورو به عنوان غرامت به بانک های ملی و صادرات کرد.

حکم در بحرین

انجمن 24- توکل حبیب زاده با اعلام این خبر افزود: بر اساس بیانیه موسسه دورنس و غروی (وکیل بانک های ملی و صادرات ایران) در داوری بین المللی، دولت بحرین به جرم مصادره سیاسی و غیرقانونی سهام بانک های ملی و صادرات محکوم شد. داوری بین المللی تحت نظارت دادگاه دائمی داوری در لاهه، بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران بر اساس توافق دوجانبه به منظور ترویج و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت بحرین و دولت بحرین، علیه دولت بحرین شکایت کرده اند. تعهدات بین المللی تحت موافقتنامه سرمایه گذاری دوجانبه به رهبری این دولت.

حبیب زاده تاکید کرد: جلسات داوری این داوری در پاریس برگزار شد و در نهایت هیئت منصفه پس از نزدیک به پنج سال بررسی، بر اساس رای صادره در 18 آبان 1400 مبنی بر غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم سهم الف ملی ایران، به اتفاق آرا برگزار شد. For Future Bank در بحرین، دولت بحرین را نقض تعهدات خود تحت قوانین بین المللی و معاهده دوجانبه اعلام کرد. بانک آینده بحرین در سال 2004 تاسیس شد و به لطف عملکرد مثبت خود توانست عنوان بهترین بانک بحرین و هفتمین بانک منطقه خلیج فارس در سال 2014 را از آن خود کند. با وجود این موقعیت، دولت بحرین در آوریل 2015 بدون هشدار قبلی و توجیه با تعیین مدیر تصفیه کنترل کامل بانک را در دست می گیرد. اقدام دولت بحرین که مشابه اقدامات سایر سرمایه گذاران ایرانی است، بانک های ملی و صادرکنندگان ایرانی را به شکایت از دولت بحرین به دلیل ارزش منصفانه دارایی های بانک آینده خود واداشته است.


بیشتر بخوانید: تورم گسترده در اقتصاد ایران


وی افزود: اتهامات بحرین به این بانک های ایرانی تحت تاثیر تصمیمات سیاسی بوده و وی این اتهامات واهی را علیه بانک های ملی و صادراتی مطرح کرده است. این معامله دوجانبه در نظر گرفته شد و دولت را موظف به پرداخت بیش از 200 میلیون یورو به عنوان غرامت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید