با تشکر از رهبر انقلاب برای تلاوت قرآن – خبر زنده

342757 خبر زنده

قاسم مقدمی قاری قرآن از دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب خبر داد، در حساب مجازی خود ضمن تجلیل از رهبر معظم انقلاب و دریافت هدیه از ایشان نوشت:

«بعد از مراسم محافظان گفتند که حضرت آقا در اتاق پشت سر حضرت حسین روی صندلی نشسته تا ایشان را احضار کنند. ابهت و ابهت و قیافه درخشانش تمام وجودم را فرا گرفته بود. “من آنقدر درمانده بودم که حتی نمی توانستم تشکر کنم.”

او به من گفت: «تلاوت شما را دوست دارم و برادران اطرافم این را می دانند. امروز هم تلاوت خیلی خوبی داشتی. هم انتخاب ابیات و هم نحوه خواندن بسیار مناسب و مؤثر بود و از شما خواستم تشکر و دعا کنم که در این مسیر موفق تر باشید.» سپس انگشتر مبارکی به من دادند و از اتاق بیرون رفتند.

  نشست و رایزنی وزرای امور خارجه و دارایی در تهران

دیدگاهتان را بنویسید