اینفوگرافیک نحوه برخورد با افراد لجباز – خبر زنده

هرگز به کسی که لجباز است نگویید “لجباز نباش”، زیرا فرد حالت تدافعی پیدا می کند و احتمال تغییر موضعش بسیار کم است. پس اگر این کلمه در نوک زبان شما بود، آن را نگویید.

  گلایه شاهخودرو از پرسپولیس

دیدگاهتان را بنویسید