اینترنت در کدام مناطق تهران قطع شد؟ – خبر زنده

اینترنت در کدام مناطق تهران قطع شد؟

 – خبر زنده

انجمن 24- از ساعت 9:30 صبح تا 10:30 صبح اینترنت همراه اول در شرق تهران قطع شد. شرایطی که این روزها قطعی اینترنت افزایش یافته و کاربران نیز با سرعت پایین اینترنت مواجه هستند.

در حالی که صبح امروز به مدت یک ساعت اینترنت همراه اول قطع شد، مدتی است که اپراتورها بسته های اقتصادی خود را پاک می کنند و باعث گران شدن کاربران اینترنت شده است.

  یک دزد خونین به نگهبانان حمله می کند - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید