ایرادات هیأت امنا به لایحه درآمدها و هزینه های پایدار شهرداری ها و دهیاری ها رسیدگی می شود. – خبر زنده

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون داخلی و شورای حل ایرادات هیأت امنا به لایحه درآمد و هزینه های پایدار ادامه دارد. برای شهرداری ها و دهیاری ها در دستور کار قرار گرفت.

با موافقت نمایندگان ماده 11 این لایحه برای تشکیل هیات امنا اصلاح شد.

در اعتراض هیئت امنا به ماده 11 این لایحه آمده است: 3-1- علیرغم اصلاحیه، ایراد بند 2-6- نظر قبلی شورا مبنی بر مغایرت اعمال ماده. قانون شرع خود را به معافیت یکباره محدود می کند در مواردی که پرداخت بدهی وجود ندارد، به قوت خود باقی است.

6-2- اطلاق ماده به کسانی که قادر به پرداخت نیستند، خلاف شرع ثابت شده است.

3-2- جمله زیر پاورقی «1» نسبت به میزان و میزان معافیت سایر افرادی که قادر به پرداخت نیستند ابهام دارد، پس از رفع ابهام، نظر داده می شود.

ماده 11 مصوبه کمیسیون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده 11 – مالکان موظفند در هنگام پرداخت مالیات طبق ماده 11 به ترتیب 2% و 1% به عنوان مالیات به حساب شهرداری محل پرداخت کنند. انتقال حقوق انتقال

تبصره: مشمولان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که قادر به پرداخت نیستند از پرداخت این عوارض معاف هستند. آئین نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه شناسایی افراد مشمول این تبصره بر حسب میزان درآمد و دارایی آنها می باشد، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و اجتماعی تهیه شده است. بهزیستی و وزارت امور اقتصادی و امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته یاری امام خمینی (ره) ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

  عزل مدیرعامل یکی از زیرمجموعه های صندوق عشایری به دلیل جعل سند - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید