اولویت های رادیویی قزوه / دغدغه های موسیقی برای ارتباطات تجاری

مدیر جدید دفتر شعر، موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما از اولین مسیرهایی که وارد خواهد شد می گوید.
علیرضا گازوه، مدیر دفتر شعر و سرود صدا و سیما که به تازگی معرفی شده است، درباره اولین قدم خود و حوزه ای که وارد خواهد شد به خبرنگار مهر گفت: تلاش می کنیم به روستا برویم و موسیقی استانی را بیشتر تقویت و حمایت کنیم. “. .

وی ادامه داد: همچنین در زمینه موسیقی بین المللی و موسیقی فارسی کار خواهیم کرد که ارائه بیشتر آنها برایمان مهم است.

گازوا در پاسخ به سوالی درباره موسیقی مورد استفاده برای برخی ارتباطات تجاری که معمولاً در تلویزیون غیرقانونی است، گفت: این منطقه نیز یکی از دغدغه های ما است و باید با جامعه تجاری صحبت کنیم و ببینیم چه باید کرد.

علیرضا کزوه به تازگی ماموریت اداره شعر، موسیقی و سرود را به عهده گرفته است و روز سه شنبه در مراسم تودیع سخنرانی کرد و آنچه را که باید بیفتد ارائه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید