اندوه شما برادران و خواهران غم من هم هست – خبر زنده

342809 خبر زنده

حسن یزدانی: همه ما بچه های یک زمین هستیم. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، پس وقتی غم مردم آبادان را می بینم، آن را بدیهی می دانم و نمی توانم سکوت کنم.
غم برادران و خواهرانم در آبادان و در هر گوشه ایران غم من است.
به همین دلیل خود را شریک غم آنها می دانم و آرزو می کنم به جای اشک، روزهای تلخ تمام شود و وطن بخندد.

  والدین از فرزندان خود مراقبت می کنند ؛ جذابیت فضای مجازی بی پایان است / شورش ، آشوب و آشوب در کمین فرزندان شما!

دیدگاهتان را بنویسید