اندازه زکات فطره اعلام شد – خبر زنده

اندازه زکات فطره اعلام شد

 – خبر زنده

انجمن 24- به گزارش سرویس آیت الله شبیری زنجانی، در پیام این مرجع تقلید آمده است: مكلف به پرداخت زكات فطره باید نان خود و نان او را تامین كند، هر نفر یك صاع (تقریباً 3 عدد) دارد. کیلوگرم و 600 گرم) غذای معمولی. در منطقه خود (مانند گندم، برنج و …) و یا مبلغ را به صورت غریزی بپردازید.

در این پیام آمده است: با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف ممکن است اندکی با هم متفاوت باشد، مومنین می توانند معادل این مبالغ را با توجه به قیمت محل سکونت خود محاسبه و پرداخت کنند.

در ادامه بیانیه دفتر آیت الله شبیری زنجانی تاکید شده است: خرید غیرارادی افطار در هر روز از طریق خوردن (حدود 900 گرم گندم) به فقرا (کسی که رزقش از فقیر سخت تر است) پرداخت می شود و اگر مطمئن باشید، او بهای آن را به فقیر داد تا از طرف بدهکار برای خودش این مقدار غذا بخرد.

به گفته این مرجع تقلید، آیت الله شبیری زنجانی مبلغ غروب آفتاب را برای هر نفر 40 هزار تومان (به قیمت گندم) و خرید افطاری را 10 هزار تومان اعلام کرد.

نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد اندازه زکات فطره

همچنین به گفته آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر اساس قوت غالب گندم، مقدار چهل هزار تن و بر اساس غلبه برنج، مبلغ یکصد و پنجاه هزار تن برای مؤمنان اعلام شد. در انتخاب هر یک از این موارد آزادند.


بیشتر بخوانید: آیا پرداخت یارانه عید سعید فطر تایید شده است؟

  سیستم نظارت تصویری ایران هم آمده است - خبر زنده

در بیانیه کابینه آیت الله مکارم شیرازی آمده است: فدیه غیرارادی قحطی هشت هزار تومان است که به صورت نان تهیه و پرداخت می شود. همچنین رستگاری عمدی از گرسنگی چهارصد و هشتاد هزار تن است.

در این پیام آمده است: لازم به ذکر است که بر اساس رساله 1692 در توضیح سؤالات آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره بر همه افراد بالغ، عاقل و ثروتمند قبل از غروب عید فطر واجب است که خوب برای خودش و نان خور او باشد، هر کس باید به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلوگرم) غذا از مردم محل، اعم از گندم، جو، خرما، برنج، ذرت و امثال آن به مستحق بدهد. اگر او برای یکی از آنها پول پرداخت کند. ضمناً طبق فتوای این مرجع تقلید، اگر شخصی در شب عید فطر فقط میهمان دیگری باشد، فطرت اوست.

دیدگاهتان را بنویسید