اقتصاد افغانستان در شش ماه آینده رشد خواهد کرد

به گزارش فارس، ذبیحله مجاهد، سخنگوی مرکزی دولت موقت طالبان امروز (پنجشنبه، 4 دسامبر) در راهپیمایی حمایت از دولت در غرب کابل گفت که مشکلات اقتصادی افغانستان تا کمتر از 6 ماه دیگر پایان خواهد یافت. بدهد و اقتصاد این کشور رشد کند.

مجاهد گفت که پس از خروج نیروهای بین المللی، “جهاد برای توسعه” افغانستان آغاز خواهد شد. او گفت که افغانستان به تازگی از جنگ بیرون آمده و طالبان به دنبال پروژه های توسعه ای بزرگ هستند.

وی با بیان اینکه تحول و توسعه سیاسی اخیر «فصل جدیدی است»، از پروژه های تاپی، کاسا 1000 و عسل عینک به عنوان پروژه های انکشافی یاد کرد و قول داد که اقتصاد افغانستان در کمتر از شش ماه رشد خواهد کرد.

از سوی دیگر، مجاهدین در این نشست به تحصیل دختران بالای ششم نیز اشاره کردند و افزودند که مکاتب دخترانه بازگشایی خواهد شد و دولت جدید در حال کار بر روی راه حل است.

به گفته وی، زمانی که وحدت ملی در افغانستان تامین شود و بزرگان کشور همدلی و همکاری نشان دهند، تمامی چالش های موجود برطرف خواهد شد.

سخنگوی طالبان با بیان اینکه وضعیت کنونی به نفع همه طرف ها است، گفت که آنها به دنبال انتقام از کسی نیستند. به گفته مجاهدین، نیروهای طالبان در تلاش هستند تا حیثیت و حیثیت هیچ شهروند افغانستان را زیر پا نگذارند.

دیدگاهتان را بنویسید